Zbiór Praw Khazbanar
wersja aktalna na dzień 16 maja 2018r.

Spis treści
Dział I Postanowienia ogólne
Dział II Administracja serwera
Dział III Rejestracja
Dział IV Kodeks Khazbanaru
     Rozdział I Profile graczy
     Rozdział II Imiona i avatary
     Rozdział III Konta graczy
     Rozdział IV Ułatwienia i błędy w grze
     Rozdział V Interakcje między graczami
Dział V Kodeks Karny
     Rozdział I Informacje ogólne
Dział VI Komunikacja między graczami
Dział VII Osoby funkcyjne
Dział VIII Galeria zdjęć

Dział I
Postanowienia ogólne

1. Khazbanar jest bezpłatną grą na stale modyfikowanym silniku Vallheru.
2. Khazbanar jest własnością firmy gDev z siedzibą w Reczu.
3. Modyfikacje, opisy, teksty, zdjęcia w galerii należą do ich autorów.
4. Rozgrywkę prowadzi się przy pomocy dowolnej przeglądarki internetowej.
5. Konto może należeć tylko do jednego Użytkownika. Zakazane jest przekazywanie lub sprzedaż konta innej osobie.
6. Przedstawiana w danym czasie interpretacja regulaminu przez Administrację jest nadrzędna, poprawna i nie podlega dyskusjom.
7. Gracze (inaczej Użytkownicy) to wszystkie osoby posiadające konto w grze.

Dział II
Administracja serwera

1. Jedynymi Administratorami serwera są: Mathrix (ID w grze: 1), Elsnar (ID w grze: 2), Nindë Tasartir (ID w grze: 3), Tues (ID w grze: 7).
2. Administracja ma prawo nałożyć na gracza karę za multikonta, wykorzystywanie błędów gry i korzystanie z ułatwień. O wysokości kary decyduje administracja rozpatrując indywidualnie dany przypadek.
3. Nie ma możliwości zdjęcia immunitetu w trakcie ery, po włączeniu go przez gracza. Wtedy jedyną możliwością jest reset postaci.
4. Administracja nie wspomaga graczy w rozgrywce. Przez wspomaganie graczy rozumie się: dodawanie złota, materiałów, chowańców, żołnierzy i fortyfikacji do strażnic, energii, maksymalnej energii, przedmiotów i innych niesprawiedliwych wobec innych graczy pomocy, które nie jest wynikiem zdobycia nagrody konkursowej bądź mechanicznych premii zdobytych na drodze sprawiedliwej rywalizacji.
5. Administracja zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.

Dział III
Rejestracja

1. Rejestracja następuje poprzez specjalny formularz na stronie głównej Khazbanar.
2. Finalizacja rejestracji oznacza akceptację zasad panujących na serwerze, łącznie z regulaminem i polityką prywatności.

Dział IV
Kodeks Khazbanaru

Rozdział 1. Profile graczy
1. W profilach graczy nie mogą znajdować się treści łamiące prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dostęp do profilu posiadają wszyscy Użytkownicy po zalogowaniu.
3. Profile Graczy są publiczne dla wszystkich Grających. Adres e-mail widoczny jest jedynie dla Administracji oraz posiadającego go Gracza.

Rozdział 2. Imiona i awatary
1. Zakazane jest posiadanie imion posiadających ukryty przekaz, oraz w których występują cyfry, przekleństwa, nazwy istniejących w rzeczywistości firm, instytucji, etc.,
2. Imię musi rozpoczynać się z wielkiej litery i nie może zawierać dużych liter w środku i na końcu imienia.
3. Awatary nie mogą przedstawiać treści niezgodnych z prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 3. Konta graczy
1. Każdy gracz może posiadać jedno konto w grze.
2. Dozwolone jest dzielenie jednego adresu IP. Należy jednak bezwzględnie poinformować o tym fakcie Administrację i zamieścić stosowny wpis w profilu. Wpis musi zawierać imię i ID osoby z którą dzieli konto. W razie braku wpisu Administracja ma prawo postępować jak w przypadku niezgłoszenia multikonta.
3. W przypadku gdy multikonto nie zostanie zgłoszone Administracji, graczom grozi ban na adres IP oraz kasację postaci. Decyzję w tej sprawie podejmuje Administracja po indywidualnym rozpatrzeniu przypadku.
4. Informację o dzieleniu adresu IP należy ponawiać co erę, w okresie 7 dni od jej rozpoczęcia. Zgłaszać ten fakt należy u administratora technicznego ID 1.
5. Wszelkie mechaniczne interakcje pomiędzy kontami o tym samym adresie IP są surowo zabronione. Poprzez mechaniczne interakcje rozumie m.in.: przesyłanie złota, przedmiotów oraz wielokrotne ataki w celu podwyższania statystyk.
6. W przypadku łamania zakazu mechanicznej interakcji graczom grozi loch do 120 godzin.
7. Każda następna współpraca grozi cięższą karą (czyli ponad 120 godzin) bez możliwości jej zmniejszenia, a nawet banem na IP i kasacją konta.

Rozdział 4. Ułatwienia i błędy w grze
1. Zakazane jest wykorzystywanie błędów w grze.
2. Wykorzystanie błędów gry, programów i skryptów automatyzujących rozgrywkę grozi banem na IP i kasacją konta.
3. O każdym znalezionym błędzie należy natychmiast poinformować Administrację.
4. Za zgłoszenie błędu gracz może otrzymać stosowną nagrodę w zaproponowanej przez Administrację postaci.

Rozdział 5. Interakcje między graczami
1. Główny reset gry o 11:30 traktowany jest jako normalny reset.
2. Jednego gracza można zaatakować, okraść lub wypić jego krew raz podczas trwającego resetu. Zarówno kradzieże jak i ugryzienia są liczone jak ataki, w związku z czym na jednym graczu można wykonać tylko jedną z ww. czynności.
3. Walki honorowe odbywające się na arenie treningowej liczone są oddzielnie bez względu na wcześniejsze ugryzienie, kradzież bądź atak na arenie walk. Nie mają ustalonego limitu na reset.
4. Strażnice tego samego gracza można zaatakować 9 razy w ciągu jednego dnia, ale nie częściej niż 3 razy w przeciągu resetu.
5. Zabrania się atakowania strażnicy, której poziom rozbudowania jest o 15% mniejszy od posiadanej. Istnieje możliwość jednokrotnego odwzajemnienia ataku niezależne od poziomu rozbudowania strażnicy.
6. Gracz może zaatakować chowańca innego gracza 1 raz w ciągu trwania resetu.
7. Sprzedawanie punktów treningowych jest dozwolone i udowodnione nie zwrócenie Chowańca właścicielowi może być podstawą do oskarżenia gracza, podobnie jak w przypadku wielokrotnej kradzieży w przeciągu resetu.
8. Zestawienie kar stosowanych w przypadku złamania przepisów tego działu:
    - W razie 2-krotnego ataku/kradzieży/ugryzienia na gracza w ciągu resetu, atakującemu grozi 24 godzinny pobyt w lochu, w wyjątkowych przypadkach kara może zostać zwiększona do 48 godzin.
    - W razie 3-krotnego ataku/kradzieży/ugryzienia na gracza w ciągu resetu, atakującemu grozi 48 godzinny pobyt w lochu, w wyjątkowych przypadkach kara może zostać zwiększona do 72 godzin.
    - W razie 4-krotnego ataku na gracza w ciągu resetu, atakującemu grozi 78 godzinny pobyt w lochu, w wyjątkowych przypadkach kara może zostać zwiększona do 96 godzin.
    - W razie 5-krotnego ataku na gracza w ciągu resetu, atakującemu grozi 96 godzinny pobyt w lochu, w wyjątkowych przypadkach kara może zostać zwiększona do 120 godzin.
    - W przypadku gdy gracz zostanie zaatakowany więcej niż 5 razy w ciągu resetu, atakującemu grozi kara 120 godzin w lochu, w przypadku recydywy kara może zostać zwiększona do 168, w wyjątkowych przypadkach kara może być dwukrotnie zwiększona.
* Do wyjątkowych sytuacji zaliczają się wcześniejsze wykroczenia, ewidentne i celowe łamanie prawa, dyskusja ze służbami porządkowymi w sprawie nałożonej kary, przypadek recydywy.

Dział V
Kodeks Karny

Rozdział 1. Informacje ogólne
1. Administracja serwera ma prawo znieść każdą karę nałożoną na gracza.
2. Administracja serwera ma prawo nałożyć na gracza karę wyższą niż te, opisane w Zbiorze Praw Khazbanar.
3. Zakazuje się zachowania niezgodnego z zasadami Netykiety, dobrego wychowania i ogólnie pojętego współżycia społecznego.

Dział VI
Komunikacja między graczami

1. W karczmach i na czatach publicznych zabronione jest bezpośrednie używanie słownictwa powszechnie uznanego za wulgarne i obraźliwe.
2. W karczmie i na czatach niedozwolone jest używanie więcej niż jednego znaku zapytania i wykrzyknika. W przypadku używania wielokrotności tych znaków następuje automatyczny ban na czas jednego resetu.
3. Zakazuje się: umieszczania reklam innych gier, niechcianego i nachalnego spamu we wszystkich formach komunikacji występujących na serwerze, a także zaśmiecania dziennika.

Dział VII
Osoby funkcyjne

1. Poprzez pojęcie osoby funkcyjne rozumie się: członków administracji i wskazane przez nich osoby wspomagające administrację w prowadzeniu gry. Osoby te posiadają wyraźne rangi w grze.
2. Zadaniem osób funkcyjnych jest utrzymanie porządku i pilnowanie przestrzegania przez graczy ustalonych praw.

Dział VIII
Galeria zdjęć

1. W galerii obowiązuje osobny regulamin dostępny bezpośrednio w grze.
2. Korzystanie z galerii jest dobrowolne.
3. Publikowanie zdjęć w galerii jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji zapisów regulaminu gry i regulaminu galerii.
Logowanie
Statystyki

Mamy obecnie 398 zarejestrowanych graczy. Graczy on-line: 0.

Zalogowani gracze

brak zalogowanych graczy